Geothermal Energy

Aardwarmte

Back

Weversbaan 1-3
2352 BZ Leiderdorp
The Netherlands
P +31 71 581 3505
F +31 71 301 0802
info@panterra.nl

Aardwarmte

Aardwarmte wordt aan het water onttrokken uit watervoerende zandlagen gelegen op grote diepte. De warmte kan direct gebruikt worden voor verwarming van huizen of kassen of, wanneer de temperatuur hoog genoeg is, in elektriciteit worden omgezet. De belangrijkste parameters voor een aardwarmte project zijn de temperatuur van het water en het te behalen debiet, welke afhankelijk is van onder andere de permeabiliteit, porositeit, diepte en de dikte van de watervoerende laag.

De grote overeenkomst tussen olie of gas en geothermische projecten, plaatst PanTerra Geoconsultants in een uitstekende positie om een cruciale rol in deze nieuwe en spannende ontwikkeling te spelen. Bodem evaluaties, reservoir engineering, risico-analyses, economische screening, om maar een paar van de elementaire aspecten van dergelijke projecten te noemen, zijn zeer vergelijkbaar voor zowel de olie en gas als de geothermische projecten.

PanTerra Geoconsultants levert onder andere de volgende services:

• Haalbaarheidsstudies
• Aanvragen van opsporingsvergunningen
• Gedetailleerde kaarten van de ondergrond
• Seismische en breuk interpretatie
• Beschrijving en kwantificering van het aquifer
• Reservoir en temperatuur modellering
• Berekening van debiet en energetische opbrengst
• Economische screening
• Risico en onzekerheid analyse
• Boortraject onderzoek
• Operationele ondersteuning
• Put test ontwerp
• Put test interpretatie
• SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie)
• SEI (Subsidieregeling Energie en Innovatie)

Download de Aardwarmte Brochure of bezoek onze nieuwe website www.aardwarmte.com

Company news
Find us
Contact us

home | contact us | privacy statement | terms & conditions | sitemap | webmail